Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Aanpak

Hoe gaat House In A Box te werk!

Kennismakingsgesprek op locatie waar u zichzelf op uw gemak voelt, waarin de eerste fase wordt doorgesproken. (Eerste 2 uur gratis, daarna worden kosten in rekening gebracht!)

De eerste fase

 • Bepalen van het budget en afstemmen van de financiering
 • Keuze modelwoning/recreatiewoning/mantelzorgwoning en of nieuw ontwerp
 • Vinden van geschikt vrij kavel
 • Tekenen van globaal ontwerp
 • Opstellen van Programma van eisen (PVE)

En aan het eind van deze fase stelt u zichzelf de vraag:
Past het globaal ontwerp en het PvE voor dat ontwerp binnen uw budget?

 

De fase van het ontwerp

Hier zijn kosten aan verbonden in het totaal parket wat House In A Box aanbiedt!

 • Selectie architect/maken Voorlopig Ontwerp
 • Starten overleg met de gemeente over de vergunningen
 • EPC berekening
 • Opstellen Definitief Ontwerp
 • Bouwkostenraming op basis van elementenraming
 • Aanvragen eventuele subsidies

En aan het eind van deze fase stel je je weer de vraag:
Past alles nog steeds binnen uw budget?
Besef u dat u in de fase hierna al snel grote kosten worden gemaakt en ook dat je verplichtingen aangaat die je niet zomaar (kosteloos) af kunt zeggen. Goed nadenken of je je plan echt wilt doorzetten is daarom nú het moment!

 

Planfase

 • Alle bestekken gereed maken
 • Bouwvergunning indienen
 • Aanbesteding casco/ruwbouw/installaties en afbouw
 • Overdracht grond / transport bij notaris

Aan het eind van deze fase zijn alle belangrijke beslissingen genomen en zijn er al kostbare verplichtingen aangegaan. Besluiten om niet te realiseren kost u in deze fase hoe dan ook geld. Daarom is het heel belangrijk om aan het eind van de ontwerpfase goed na te denken of uw plan nog steeds haalbaar is.

 

Realisatiefase

 • Start bouw: eerste paal
 • Oplevering casco/ruwbouw
 • Wind- en waterdicht
 • Oplevering afbouw en installaties
 • Controle van het opgeleverde
 • Sleutel in ontvangst nemen.

Goede controle van het opgeleverde is ontzettend belangrijk. Neem hier bij voorkeur een specialist voor mee naar eigen keus. Loop alles na wat er in het bestek is opgenomen en of het volgens bestek is uitgevoerd door House In A Box. Kijk of er rare afwerkingen zijn. Besteed aandacht aan vreemde vlekken.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015