Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Duurzaam Bouwen

Een belangrijke taak van de ontwerper is gestalte te geven aan ons Rentmeesterschap.

In dit verband is “Duurzaam Bouwen” eigenlijk een verkeerde term en helaas heeft het Nederlands geen bruikbaarder term ter beschikking…de Engelstalige term “sustainability”is in dat verband passender, immers gaat het er om dat wij de overvloedige middelen die Moeder Aarde en niet te vergeten onze ultieme energiebron – de zon – ons ter beschikking stellen zo effectief mogelijk inzetten, opdat wij onze planeet gebruiken onder haar te verbruiken!

Sinds de oliecrisis in de jaren 1970 is de belangstelling voor sustainability in Nederland gestaag gegroeid, maar helaas leeft in de Nederlandse vastgoedwereld nog steeds het hardnekkige idee dat duurzaam bovenal DUUR is en nog in de kinderschoenen staat.

Dat vooroordeel is niet terecht, mits men op het juiste moment in het proces en met de juiste intentie zijn/haar keuzes maakt.

Woningen bouwen die meer energie opwekken dan ze gebruiken is al vele jaren geen kwestie meer van kunnen, maar vooral een kwestie van willen!

Wij van House In A Box als ontwerpers is het een uitdaging om – door de juiste mix van alle beschikbare materialen en systemen te implementeren – te zorgen dat onze opdrachtgever zo veel mogelijk (toekomst)waarde voor zijn/haar investering krijgt.

Uitgangspunt is daarbij niet – zoals gebruikelijk – “schaarste”, maar veeleer het besef dat wij leven in een staat van “overvloed”; House In A Box uitdaging is die overvloed optimaal te benutten…

 

Een duurzaam – subtainable – gebouw ontstaat minimaal vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Minimaliseren van negatieve impact de omgeving;
  • Gebruik van hernieuwbare en/of meervoudig benutbare materialen (cradle2cradle);
  • Eigenschappen moeten aansluiten bij het natuurlijk gedrag van de gebruikers;
  • Waarborging van een gezond leefklimaat;
  • Optimale benutting van overvloedig aanwezige “schone” energie (zon, wind, lucht);
  • Zo mogelijk autark, d.w.z. in staat om onafhankelijk van externe energielevering te functioneren.

 

Hoe krijgt u de meeste (toekomst)waarde voor uw investering?

Om daar goed te kunnen adviseren is het allereerst van belang dat u uw wensen vastlegt in een gedegen “Programma van Eisen” (PvE); dat PvE vormt het fundament onder uw bouwplan!

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015