Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Economische effecten

Wat houdt ketenverantwoordelijkheid in?

House In a Box weet waar de ingekochte producten vandaan komen.
Als House In a Box maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan verwacht je dat ook van je leveranciers en afnemers. Met ketenverantwoordelijkheid krijg je inzicht in het duurzame gedrag van spelers die deel uit maken van onze House In a Box bedrijfsketen.
 
Complexe ketens
Bedrijven besteden steeds meer activiteiten uit om kosten te besparen en risico’s te spreiden. Dit leidt ertoe dat internationale productie- en toeleveringsketens steeds complexer worden; een product gaat langs vele schakels voordat het bij de eindgebruiker belandt. Deze eindgebruiker, een zakelijke klant of de consument, heeft geen enkel idee waar alle onderdelen van het aangeschafte product vandaan komen, maar vraagt daar wel steeds meer naar. Hoogste tijd dus voor House In A Box om meer inzicht te verschaffen in de keten.

 

Opkomende markten
Vooral in opkomende markten zoals China en India en ontwikkelingslanden is de kans aanwezig dat producten tot stand zijn gekomen door kinderarbeid, negatieve milieu-effecten of excessief overwerk. Denk aan milieuvervuiling door mijnbouw of oliewinning, slechte arbeidsvoorwaarden in ‘sweatshops’ en het illegaal dumpen van elektronisch afval. Zaken waar House In a Box als verantwoorde ondernemer in ieder geval niet mee geassocieerd wilt worden.

Voorkom imagoschade
Met ketenverantwoordelijkheid voorkom je imagoschade en geef je duidelijkheid aan jouw afnemers over de herkomst van jouw producten. Als jouw keten goed op orde is, dan verhoog je daarmee ook nog eens de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het product en de leveringszekerheid. Omdat de overheid sinds 2010 alleen maar duurzame producten inkoopt, wordt verwacht dat House In A Box in gehele keten daar ook aan voldoet.

Inkopen in kaart brengen
House In A box heeft de keten transparant gemaakt! Door ingekochte grondstoffen, producten en diensten in kaart te brengen. Door bij onze leveranciers te vragen en waar hun producten vandaan komen? Maar ook wat onze leveranciers vervolgens met onze producten doen. Wij communiceren hierover in ons maatschappelijk jaarverslag.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015