Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Een proces

Hoe stelt House In A Box een mvo-doelstellingen op?

Een stappenplan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen
House In a Box gaat met mvo-doelstellingen gestructureerd te werk. Een vaag voornemen om beter te zorgen voor mens en omgeving zal binnen je onderneming niet leiden tot een meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
Een goed vertrekpunt is om te checken hoe maatschappelijk verantwoord je huidige bedrijfsvoering is. Dat kan gemakkelijk en in vijf minuten via de test op de site van MVO Nederland.  Wanneer je vervolgens aan de slag gaat met MVO-doelstellingen, maak dan een stappenplan, waarin je de volgende zaken formuleert:
 
Inventariseer de verwachtingen
Wat verwachten klanten, medewerkers, de buurt en de gemeente van je onderneming op het gebied van MVO? Kijk eens door een MVO-bril naar je omgeving, wat ondernemen zij en waar kan jij aanhaken of zelfs een stap verder gaan?
 
Stel een heldere visie op
In een visie of ‘mission statement’ kun je aangeven waarom jouw bedrijf aan MVO doet en wat precies de rol van jouw bedrijf is in het bijdragen aan een duurzamer wereld. Formuleer een ambitie die verder reikt dan dat wat de wet voorschrijft. Bedenk een langetemijnbeeld waar jouw bedrijf over een aantal jaar staat. Laat je bijvoorbeeld inspireren door het ambitiestatement vanGulpener.
 
Formuleer MVO-doelstellingen en -activiteiten
Wil je bijvoorbeeld energie besparen, duurzame producten aanbieden of meer training bieden aan medewerkers? Maak je personeel ook bewust van de MVO-doelstellingen en integreer dit in je bedrijfsvoering. 
 
Concreet en meetbaar
Zorg ervoor dat de doelstellingen zodanig zijn geformuleerd dat het mogelijk is om de voortgang te meten. Noteer hiervoor cijfers en jaartallen. Bijvoorbeeld: in 2015 willen wij 100 procent duurzaam inkopen. 
 
Evalueer
Niet zelden wordt een gedegen evaluatie overgeslagen. Dat is een gemiste kans, want een evaluatie stelt je in staat je voortgang inzichtelijk te maken, en eventueel je beleid of doelstellingen bij te stellen. Stel daarom een plan op om de voortgang van de activiteiten te monitoren en te evalueren.
 
Communiceer
Vertel belanghebbenden over de resultaten die je hebt geboekt op de verschillende deelterreinen van MVO. Controleer ook of je misschien in aanmerking komt voor een keurmerk, waarmee je goede sier kunt maken. Er bestaat niet één MVO-keurmerk, dus je kunt het beste keurmerken binnen verschillende deelgebieden zoeken.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015