Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De balans tussen People, Planet en Profit
Ondernemen met respect voor milieu en maatschappij wordt steeds meer vanzelfsprekend, ook voor House In A Box. Maar wat houdt het nou precies in?
 

Verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, duurzaam ondernemen of op z’n Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd. MVO is een breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk wat maatschappelijk verantwoord ondernemen precies is. Het komt er allemaal op neer dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering.

 

Triple P

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren.
  • People
    Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van House In A Box, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar House In A Box als internationale ondernemer mee te maken kan krijgen.
  • Planet
    Planet betekent dat de House In A Box bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk.
  • Profit
    Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van House In A Box zelf, maar ook naar de economische effecten van de House In A Box bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.

 

Proces

MVO is geen einddoel, maar een proces. Idealiter is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in alle House In A Box bedrijfsprocessen en wordt er bij iedere beslissing een afweging gemaakt tussen de belangen van alle verschillende stakeholders. Multinationals hanteren veelal naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag waarin ze de voortgang van het bedrijf op duurzaamheidsdoelstellingen weergeven.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015