Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Van kavel tot woning

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een bouwkavel? En hoe werkt dit proces nu eigenlijk? Ook hier geeft Bouwkavels in Nederland een antwoord op. Bent u benieuwd naar dit proces? Lees dan meer over het proces van kavel tot woning.

Stap 1: Initiatief

A: Aankoop en eigendomsverkrijging van de kavel

A: Aankoop en eigendomsverkrijging van de kavel

 • U sluit een koopovereenkomst met Synchroon en u betaalt binnen de gestelde termijn een waarborgsom.
 • Binnen uiterlijk 8 weken na het definitief worden van de koopovereenkomst dient de levering van de kavel bij de notaris plaats te vinden. U betaalt  de volledige grondsom (minus de reeds betaalde waarborgsom) en u bent eigenaar van de kavel. De kavel is in bouwrijpe staat.

Stap 2: Ontwerp

B: Schetsontwerp

B: Schetsontwerp

 • U inventariseert uw woonwensen binnen de mogelijkheden van de voorgeschreven uitgangspunten (stedenbouwkundige inpassing, beeldkwaliteit, bestemmingsplankaders, kavelpaspoort, etc.).
 • U selecteert een architect en/of aannemer.
 • De door u gekozen architect en/of aannemer maakt een schetsontwerp dat na uw goedkeuring desgewenst wordt getoetst door de supervisor.
C: Voorlopig ontwerp

C: Voorlopig ontwerp

 • Uw architect en/of aannemer werkt het schetsontwerp uit naar een voorlopig ontwerp dat wordt getoetst door de supervisor.
D: Definitief Ontwerp

D: Definitief Ontwerp

 • Uw architect en/of aannemer werkt het voorlopig ontwerp uit naar een definitief ontwerp dat wordt getoetst door de supervisor. De supervisor moet zijn goedkeuring geven aan het definitief ontwerp.

Stap 3: Bouwvoorbereiding en Realisatie

E: Bouwaanvraag

E: Bouwaanvraag

 • Uw architect en/of aannemer dient namens u de omgevingsvergunning in bij de gemeente op basis van het definitief ontwerp, goedgekeurd en ondertekend door de supervisor, waarna vervolgens een toets door de welstandscommissie plaatsvindt.
F: Bouwvoorbereiding

F: Bouwvoorbereiding

 • Op basis van het goedgekeurde, definitieve ontwerp, bestek en tekeningen kan uw aannemer beginnen met de bouwvoorbereidingen.
G: De Bouw

G: De Bouw

 • De kavel is in bouwrijpe staat en derhalve gereed om bebouwd te worden.
 • Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning kan worden gestart met de bouw.
 • Professioneel toezicht op de voortgang van de bouw wordt aangeraden.
H: Oplevering

H: Oplevering

 • De woning is gereed. Door de aannemer wordt de woning aan u opgeleverd.
 • U kunt beginnen met de inrichting van uw woning.
 • Uw droom wordt werkelijkheid.

 

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015